top of page
SERVICES
PROCESS AND PAYMENT

ขั้นตอนและการชำระค่าบริการ

Consultation

ให้คำปรึกษาและตกลงในส่วนของลักษณะเนื้องาน กำหนดวันรับงาน และ อัตราค่าบริการ (ราคาจะขึ้นอยู่กับวิธีในการเลือกวิเคราะห์ข้อมูล และจำนวนคำถาม หรือข้อมูลที่มีให้) เมื่อทำการตกลงเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะทำการส่งขอบข่ายของงาน โค้ดที่ใช้ในการคีย์ข้อมูล และ ใบเสนอราคาเพื่อการตัดสินใจของท่าน

Payment

เมื่อทำการตกลงแล้วทีมงานของเราสามารถเริ่มทำงานให้ท่านได้หลังจากท่านได้ทำการชำระเงินมัดจำ (50%) ผ่านทางการโอนเข้าบัญชี เมื่อทำการโอนแล้วกรุณาแจ้งทีมงานผ่านทาง Line

Work Submit

รับงานพร้อมชำระค่าบริการใน
ส่วนที่เหลืออีก 50% หลังจากได้รับ การยืนยันการชำระเงินแล้วเราจะทำการส่งงาน และไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทางอีเมล์

CONTACT

ติดต่อเรา

อีเมล์: info@datainvestigatorth.com

โทร: 063-969-7944

  • Line Logo Transparent

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและ
เราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด

Success! Message received. ข้อความของคุณถูกส่งเรียบร้อย

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ที่ Data Investigator (ดาต้า อินเวสทิเกเตอร์) เราให้ความสำคัญในการเป็นผู้ให้บริการการทำงานวิจัยแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์สำหรับทุกความต้องการของผู้ทำวิจัยแบบครอบคลุมครบทุกมิติ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำการวิจัยในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างานวิจัยของคุณจะได้รับการดูแลและเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วง

 

โดยเราได้ให้บริการการทำวิจัยที่หลากหลายเพื่อครบคลุมทุกความต้องการ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านหัวข้อการทำวิจัยการตั้งคำถามการวิจัยและการตั้งสมมติฐานการวิจัย การออกแบบแบบสอบถามและทำแบบสอบถามออนไลน์ การเก็บข้อมูลแบบสอบถามแบบออนไลน์ การคีย์แบบสอบถามลงระบบ การตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง การปรับข้อมูลก่อนการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และการสรุปผลโดยละเอียดและการให้คำแนะนำการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้

 

นอกจากนี้ Data Investigator ยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพในหลากหลาย อุตสาหกรรมมามากกว่า 15 ปี โดยทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยสำหรับพัฒนาธุรกิจหรือการตลาด (อาทิ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือการตัดสินใจซื้อสินค้าและใช้บริการ) งานวิจัยด้านการพัฒนาบุคลากร (อาทิ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรหรือความพึงพอใจของบุคลากร) งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม งานวิจัยด้านการแพทย์และการพยาบาล งานวิจัยด้านการสาธารณสุข งานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ งานวิจัยด้านการพัฒนาสังคมศาสตร์ งานวิจัยด้านกฎหมาย และงานวิจัยด้านอื่นๆ อีกมากมาย Data Investigator มีความยินดีที่ได้ร่วมงานและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์สำหรับความต้องการที่หลากหลายของบริษัทชั้นนำและลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน นอกจากนี้ทีมงานของเรายังมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจและงานวิจัยของคุณ ด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแม่นยำเป็นระโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง

bottom of page