top of page
บริการคีย์แบบสอบถามลงระบบ

บริการการคีย์แบบสอบถามลงระบบ

สำหรับลูกค้าเก็บข้อมูลผ่านการเก็บแบบสอบถามแบบกระดาษ เรามีบริการการคีย์ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้วิจัย การคีย์ข้อมูลนั้นถือว่าเป็นอีกขั้นตอนที่มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัยมาก เนื่องจากลักษณะข้อมูลที่คีย์นั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การมีทีมที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับการคีย์ข้อมูลโดยเฉพาะ จะสามารถช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คีย์มีความแม่นยำและได้รับการคีย์อย่างถูกวิธีและเหมาะสม

ภาษา

ท่านสามารถเลือกรับบริการเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

ค่าบริการ

รบกวนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์หรืออีเมล์เนื่องจากค่าบริการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงาน สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่นี่ 

บริการคีย์แบบสอบถามลงระบบ
bottom of page